Oferta / Tłumiki / Wentylatory lutniowe

Wentylatory lutniowe są wentylatorami osiowymi, które z racji swej konstrukcji podczas pracy emitują duży poziom hałasu. W związku z tym na stanowisku pracy wentylatory powinny być wyposażone w tłumiki hałasu, jeden na wlocie a drugi na wylocie tworząc wspólnie agregat.

Powodują obniżenie poziomu hałasu wentylatorów do wartości dopuszczalnej, to jest 85 dBA. Tłumik hałasu do danego typu wentylatora lutniowego ma kształt rurowy. Posiada taką samą średnicę jak zewnętrzny kanał przepływowy wentylatora. Tłumik posiada konstrukcje spawaną, zbudowany jest z następujących elementów:

  • Płaszcz zewnętrzny poz. 1
  • Warstwa tłumiąca poz. 2
  • Kołnierze przyłączeniowe poz. 3
  • Wewnętrzny wkład tłumiący poz. 4
  • Kanał przepływowy, wykonany z blachy perforowanej poz. 5
     

Na blasze perforowanej ułożona jest siatka nylonowa zapobiegająca wydmuchiwaniu materiału tłumiącego. Materiałem tłumiącym jest wełna mineralna firmy ROCKWOOL o współczynniku pochłaniania dźwięku 0,8. Jest to materiał nienasiąkliwy i niepalny. Posiada dopuszczenie do pracy w górnictwie. Całość malowana jest farbą podkładową i nawierzchniową.