Oferta / Tłumiki

Tłumiki wentylatorów głównego przewietrzania mają za zadanie obniżenie emisji hałasu do otoczenia na terenach podlegających ochronie akustycznej do wartości dopuszczalnych określonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Środowiska.

W przypadku wentylatorów lutniowych zastosowanie tłumików hałasu obniża emisję hałasu na stanowisku pracy wentylatora do poziomu dopuszczalnego(85dBA).

Wykonujemy tłumiki hałasu do wentylatorów głównego przewietrzania typoszeregu WPK, WOK oraz do wentylatorów lutniowych: elektrycznych pneumatycznych, strumieniowych.