Oferta / Sita

Firma nasza od wielu lat związana jest z górnictwem produkując dla jego potrzeb sita, w wytwarzaniu których posiadamy duże doświadczenie, co przekłada się bezpośrednio na wysoką jakość naszych wyrobów.

Oferowane przez nas sita można zasadniczo podzielić na dwie grupy:

  • sita szczelinowe
  • sita plecione

Wszędzie tam, gdzie proces technologiczny wymaga oddzielenia cieczy od ciała stałego oraz tam gdzie niezbędne jest sortowanie mieszaniny wodnej na produkty o różnym stopniu uziarnienia stosowane są sita szczelinowe z drutu profilowego(sita jednokarbowe, wielokarbowe, tłoczone). Sita te wykonywane są jako pętlicowe lub zgrzewane.

Drugą grupą oferowanych przez nas sit są sita plecione. Stosowane są one w procesach klasyfikacji i mogą być instalowane właściwie na wszystkich typach przesiewaczy.

W zależności od zastosowania produkujemy sita szczelinowe różnych typów m.in.: sita płaskie, sita łukowe, kosze do wirówek odwadniających oraz odśrodkowe sita odwadniające typu OSO.