Kontakt / Centrala


Stalkowent Sp. z o.o.

ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze
e-mail: stalkowent@stalkowent.pl

Sąd Rejonowy w Gliwicach KRS 0000063306
NIP 648-23-35-020
Kapitał zakładowy 4 000 000 zł

CENTRALA

tel. (32) 777 57 96, fax (32) 777 57 40