Oferta / Układ smarowania

Produkowane przez naszą firmę innowacyjne, niezawodne o wysokiej jakości i zwartej budowie układy smarowania przeznaczone są do zasilania odbiorników w czynnik roboczy o określonych parametrach ciśnienia, temperatury oraz natężenia przepływu.

Zastosowanie

Układ smarowania zaprojektowany jest do zasilania odbiorników hydraulicznych jakimi są m. in.: łożyska pomp, łożyska wentylatorów, siłowniki, silniki hydrauliczne w czynnik roboczy jakim jest olej hydrauliczny o określonych parametrach.

Budowa

W podstawowym wykonaniu układ smarowania składa się z następujących podzespołów: zespół pompowy (silnik elektryczny z pompą); zbiornik oleju; filtr wlewowy z filtrem powietrza; wskaźnik poziomu oleju; włazy rewizyjne; zawór spustu oleju; filtr na tłoczeniu; filtr na spływie do zbiornika; czujnik ciśnienia; czujnik poziomu cieczy w zbiorniku; układ stabilizacji temperatury (chłodnica powietrzna lub wodna, grzałka, czujniki temperatury) – wielkość chłodnicy wg wymagań zamawiającego; zawór bezpieczeństwa.

Na życzenie zamawiającego wersja podstawowa układu smarowania może być rozszerzona o: układ sterowania hydraulicznego - wg indywidualnego schematu; inne aparaty i urządzenia hydrauliczne, których nie obejmuje karta katalogowa, po uprzednim uzgodnieniu z producentem; dodatkowe elementy układu sterowania elektrycznego.

Wykonanie

Układ smarowania jest układem dedykowanym dla konkretnego urządzenia i wykonywany jest indywidualnie zgodnie z potrzebami zamawiającego.

Nazwa parametru Jednostki Parametr
Pojemność zbiornika dm3 od 50 do 600
Rodzaj pomp - hydrauliczne,
pionowe lub poziome
Ilość pomp w układzie szt do 5
Wydajność nominalna układu smarowania dm3/min do 200
Maksymalne ciśnienie pracy pompy głównej (ograniczone zaworem przelewowym) bar do 250
Silnik elektryczny pompy - moc znamionowa kW do 30
Napięcie zasilania silników elektrycznych V 230 ÷ 500
Napięcie zasilania urządzeń: grzejników i chłodnicy VAC 230 ÷ 400
Dopuszczalny zakres lepkości mm2/s do 15 000
Optymalna temperatura pracy °C 30 ÷ 60
Zakres temperatur pracy °C 10 ÷ 70
Zakres temperatur otoczenia °C 0 ÷ 50
Układ podgrzewania oleju w zbiorniku Grzałki Moc W 400 ÷ 5 000
Napięcie VAC 230 ÷ 400
Ilość szt 1 ÷ 4