Oferta / Projekty pod klucz

Formuła projektu „pod klucz” odpowiada na potrzebę kompleksowej obsługi klientów, zwłaszcza przy dużych projektach inwestycyjnych. Prowadzenie takiego projektu umożliwia przekazanie klientowikompletnego rozwiązania,  którego zakres wykracza poza typowy asortyment produktów dostawcy.

Przy współpracy w ramach projekty „pod klucz” Stalkowent przejmuje pełną odpowiedzialność za projekt, dostarczone rozwiązanie, relacje z dostawcami i współpracownikami. Jednym słowem przejmuje wszystkie działania od podpisania kontraktu do przekazania klientowi gotowego rozwiązania.

W ramach projektu "pod klucz" oferujemy: ekspertyzy stanu technicznego instalacji, wykonanie projektów i prac we wszystkich branżach, modernizację lub zabudowę nowych, kompletnych rozwiązań, wraz z układem regulacji, sterowania czy monitoringu. Prowadzimy też nadzór nad uruchomieniem i ruchem próbnym.

Każdy z dotychczas prowadzonych przez nas projektów „pod klucz” dopasowany został do indywidualnych wymagań inwestora. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.