O firmie / Stacja prób

STALKOWENT Sp. z o.o. nowoczesna i innowacyjna fabryka będąca liderem projektowania oraz realizacji stacji wentylatorów górniczych głównego i odrębnego przewietrzania. Potencjał badawczy i techniczno-technologiczny pozwala na konstruowanie i produkcję nowoczesnych wentylatorów, a także realizację prac badawczych, remontowo-badawczych i remontowych.

Wykorzystywane w odrębnym przewietrzaniu kopalń wentylatory lutniowe, wykonywane są w oparciu o indywidualne projekty, a ich prototypy poddawane są pomiarom weryfikującym na stacji prób, gdzie  wyznaczane są ich podstawowe charakterystyki energetyczne.

Stacja prób wentylatorów lutniowych STALKOWENT Sp. z o.o. jest największą i najnowocześniej wyposażoną w Polsce.

Parametry obiektu pozwalają na testowanie wentylatorów lutniowych o wydajności do 20 m3/s (1 200 m3/min.), spiętrzeniu całkowitym do 10 000 Pa oraz mocy silników do 150 KW przy napięciu 500 V.

Stacja prób jest certyfikowana przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach, stanowiący stronę trzecią oceniającą kompetencje przeprowadzonych charakterystyk działania wentylatorów lutniowych wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 pkt.5.

Dzięki badaniom przeprowadzanym na takiej stacji prób, STALKOWENT Sp. z o.o. produkuje wentylatory lutniowe energooszczędne o większej sprawności, co przekłada się bezpośrednio na zużycie prądu u użytkownika.