Oferta / Wentylatory / Wentylatory głównego przewietrzania / Wentylatory promieniowe / Typ WPR

Wentylatory promieniowe głównego przewietrzania typu WPR

Wentylatory typu WPR przeznaczone są dla głównego przewietrzania kopalni. Są to wentylatory promieniowe z dwustronnie ssącym wirnikiem, przystosowane do pracy rewersyjnej. Dzięki zastosowaniu profilowanych łopatek wentylatory WPR charakteryzują się cichobieżnością i osiągają wysokie sprawności (82%).

Typoszereg wentylatorów WPR obejmuje następujące wielkości:

  • WPR - 160/1,8
  • WPR - 180/1,8
  • WPR - 200/1,8
  • WPR - 220/1,8
Typ wentylatora Wymiary wentylatora
a b c d e f g h i j k l
WPR - 160/1,8 4150 2850 7450 2880 1655 2120 5420 4000 11500 7260 2840 4200
WPR - 180/1,8 4568 3210 8380 3240 1864 2385 6100 4500 12750 8170 3200 4200
WPR - 200/1,8 5066 3582 8893 3600 2070 2650 6800 5200 13450 8985 3500 4200
WPR - 220/1,8 5500 4008 10303 3960 2276 2920 7400 5700 14150 10170 4000 4200
  • Wydajność nominalna [V, m3/s] 103
  • Spiętrzenie całkowite [ΔPc, Pa] 2650
  • Sprawność wentylatora [η] 0,88
  • Moc wentylatora [Nw, kW] 310
  • Prędkość obrotowa wentylatora [n,obr/s] 10
  • Masa wentylatora [m, kg] 15 383