Oferta / Modernizacje

W każdym przypadku wymiany sieci wentylacyjnej w urządzeniach, które wcześniej zostały dobrane prawidłowo, parametry zaczynają odbiegać od optymalnych oraz obniża się ich sprawność.

STALKOWENT Sp. z o.o. jako wieloletni producent wentylatorów górniczych dysponuje możliwościami, zapleczem technicznym i środkami, które pozwolą rozwiązać każdy problem związany z dostosowaniem parametrów wentylatorów promieniowych i osiowych do aktualnych potrzeb sieci wentylacyjnej. Ze względu na niższe zużycie energii elektrycznej koszty zainwestowane w modernizację wentylatorów zwracają się po około roku eksploatacji.

Oferowane i przeprowadzane przez STALKOWENT Sp. z o.o. modernizacje wentylatorów wykonywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami górniczymi, a w zakresie przeprowadzonej modernizacji dostarczony zostaje odpowiedni certyfikat jednostki notyfikowanej.

Zaufanie naszych klientów potwierdzone zostało w zrealizowanych w ostatnim czasie modernizacjach wentylatorów głównego przewietrzania osiowych i promieniowych w m.in.:

  • Kopalnia Doświadczalna „Barbara”
    modernizacja wentylatorów osiowych głównych typu WOK-1,8/KD1 i 1,8/KD2
  • Kopalnia „Sośnica-Makoszowy”
    modernizacja stacji wentylatorów promieniowych głównych typu PRJ-280/1,4/M i WPK-5,0/W
  • Kopalnia „Wujek”
    modernizacja stacji wentylatorów osiowych głównych typu WOK-3,2/W