Oferta / Wentylatory / Wentylatory głównego przewietrzania / Wentylatory promieniowe

Wentylatory WPK są przeznaczone do głównego przewietrzania kopalń. Są to wentylatory promieniowe z jednostronnie ssącym wirnikiem. Mogą być przystosowane do pracy rewersyjnej, tj. do odwrócenia kierunku przepływu powietrza przez zastosowanie odpowiedniego układu klap i kanałów doprowadzających powietrze.

Konstrukcja wentylatora zapewnia wysoką sprawność oraz szeroki zakres ekonomiczny pracy. Prosta konstrukcja wentylatorów WPK nie stwarza trudności montażowych oraz zapewnia długotrwałą bezawaryjną eksploatację. Wentylatory te są przewidziane do pracy w przestrzeni otwartej; jedynie silnik oraz aparatura sterownicza i kontrolno-pomiarowa muszą być zainstalowane w budynkach. Konstrukcja wentylatora zapewnia cichobieżność, dzięki specjalnej konstrukcji wirnika osiąga się bardzo korzystny przebieg krzywej mocy N = f(V) posiadającej swoje maksimum dla wydajności optymalnej. Taki przebieg krzywej mocy zabezpiecza silnik napędowy wentylatora przed przeciążeniem w wypadku niewłaściwego doboru wentylatora do sieci. Stale opadająca krzywa spiętrzenia w funkcji wydajności pozwala równoległą pracę kilku wentylatorów.