Oferta / Tłumiki / Wentylatory głównego przewietrzania

Tłumik akustyczny instalowany w dyfuzorze wentylatora WPK.

Założenia wyjściowe:

  • tłumik zainstalowany całkowicie wewnątrz dyfuzora
  • łatwość montażu i demontażu.


Ze względu na masę całkowitą i opory przepływu, a także łatwość montażu, zastosowano pojedynczy tłumik absorpcyjny, szczelinowy. Tłumik tworzą panele dźwiękochłonne, wprowadzone do dyfuzora od góry, za pomocą dźwigu. Materiałem dźwiękochłonnym zastosowanym w panelach są płyty wentylacyjne, charakteryzujące się bardzo dobrym współczynnikiem pochłaniania przy małej gęstości, a więc i małej masie jednostkowej. Płyty umieszczone są w panelach, zabezpieczone są specjalną folią przed nasiąkaniem wodą deszczową i wilgocią z powietrza.