Oferta / Wentylatory / Wentylatory głównego przewietrzania / Wentylatory promieniowe / Typ WPK

Wentylatory WPK są przeznaczone do głównego przewietrzania kopalń. Są to wentylatory promieniowe z jednostronnie ssącym wirnikiem. Mogą być przystosowane do pracy rewersyjnej, tj. do odwrócenia kierunku przepływu powietrza przez zastosowanie odpowiedniego układu klap i kanałów doprowadzających powietrze.

Konstrukcja wentylatora zapewnia wysoką sprawność oraz szeroki zakres ekonomiczny pracy. Prosta konstrukcja wentylatorów WPK nie stwarza trudności montażowych oraz zapewnia długotrwałą bezawaryjną eksploatację. Wentylatory te są przewidziane do pracy w przestrzeni otwartej; jedynie silnik oraz aparatura sterownicza i kontrolno-pomiarowa muszą być zainstalowane w budynkach. Konstrukcja wentylatora zapewnia cichobieżność, dzięki specjalnej konstrukcji wirnika osiąga się bardzo korzystny przebieg krzywej mocy N = f(V) posiadającej swoje maksimum dla wydajności optymalnej. Taki przebieg krzywej mocy zabezpiecza silnik napędowy wentylatora przed przeciążeniem w wypadku niewłaściwego doboru wentylatora do sieci. Stale opadająca krzywa spiętrzenia w funkcji wydajności pozwala na równoległą pracę kilku wentylatorów.

Typ i wielkość
wentylatora
Prędkość obrotowa
n obr/s-1
Wydajność
V m3/s
Spiętrzenie całkowite
ΔPc Pa
Sprawność
η w
Moc
N kW
Masa bez
silnika m kg
WPK 2,6
wersja I
8,33 45,6 1568 0,85 84 11034
10,8 54,7 2259 0,85 145
12,5 68,4 3530 0,85 284
WPK 2,6
wersja II
8,33 58,8 1828 0,85 126 13142
10,0 70,6 2634 0,85 219
12,5 88,3 4115 0,85 428
WPK 2,6
wersja III
8,33 74 1950 0,86 168 13123
10,0 88,8 2810 0,86 290
12,5 111,1 4390 0,86 566
WPK 3,1 8,33 127,8 3198 0,88 462 21300
10,0 153,2 4611 0,88 798
WPK 3,3 8,33 150 3139 0,86 547 21705
10,0 180,7 4525 0,86 951
WPK 3,9 5,0 150 1550 0,86 270 25770
6,25 187 2433 0,86 529
8,33 250 4400 0,86 1279
WPK 5,0 5,0 292 2904 0,85 992 48300
6,25 365 4542 0,85 1939
WPK 5,3 5,0 366,6 3139 0,85 1300 50438
6,25 458,3 4905 0,85 2540