O firmie / Certyfikaty / Świadectwo kwalifikacyjne

Jesteśmy przedsiębiorstwem zaliczonym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach do I Grupy Zakładów Małych.

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2, 3, zgodnie z wymaganiami normy PN-M-69008 oraz konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem wymagań normy PN-B-06200 klasy 1, 2 i 3, a w szczególności elementów maszyn i urządzeń dla górnictwa, sit sortujących i odwadniających, wentylatorów oraz instalacji odsiarczania i odpylania gazów, wykonanych ze stali konstrukcyjnych niestopowych, stali nisko i wysokostopowych następującymi metodami:

  • ręcznego łukowego elektrodami otulonymi (111),
  • MAG drutem elektrodowym litym (135),
  • MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym (136),
  • TIG z dodatkiem drutu litego (141),
  • acetylenowo-tlenowego (311).


Potwierdzeniem jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego wydanego przez Instytut Spawalnictwa.

 


pobierz podgląd

pobierz podgląd

pobierz podgląd

pobierz podgląd