Kontakt / Sprzedaż


Klaudiusz Pilarz - Kierownik Biura Sprzedaży
tel. 691 705 667
e-mail: klaudiusz.pilarz@stalkowent.pl

Wentylatory lutniowe i głównego przewietrzania

Adrian Cyron - Specjalista ds. Sprzedaży
Sprzedaż wentylatorów lutniowych i głównego przewietrzania
tel. 785 902 309
e-mail: adrian.cyron@stalkowent.pl

Bartłomiej Picz - Inżynier Sprzedaży
Sprzedaż wentylatorów lutniowych i głównego przewietrzania
tel. 601 509 314
e-mail: bartlomiej.picz@stalkowent.pl

Sita

Grzegorz Wrona - Kierownik ds. Klientów Kluczowych
Sprzedaż sit
tel. 693 112 562
e-mail: grzegorz.wrona@stalkowent.pl