Oferta / Sita / Sita szczelinowe / Sita zgrzewane

Sita szczelinowe zgrzewane składają się z poukładanych obok siebie w stałych odstępach drutów profilowych, połączonych ze sobą poprzez zgrzane od spodu poprzeczki.

Druty używane do produkcji sit wykonuje się w dwóch odmianach profili Sb lub Sbb, oraz w różnych wielkościach ramach danego profilu.

Zobrazowane jest to w załączonych tabelkach. Najczęściej stosowanym materiałem do wykonywania tych sit jest stal chromowa lub chromoniklowa gatunku H17 lub 0H18N9. zakres szczelin do uzyskania wynosi od 0,1 ÷ 20,0 mm. Sita szczelinowe zgrzewane charakteryzują się stosunkowo dużą powierzchnią czynną sita (prześwitem), gładkością powierzchni roboczej, odpornością na ścieranie. W tabeli poniżej podajemy podstawowe parametry sit szczelinowych zgrzewanych.

Profil [mm] Szczelina [mm]
0,2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 6,0
22 Sb Prześwit [%] 10,0 16,3 21,8 29,4 35,7 45,4 52,5 62,5 - -
Waga [kg/m2] 22,0 20,5 19,0 17,5 15,8 13,5 12,0 9,6 - -
28Sb Prześwit [%] 8,4 13,7 18,5 25,4 31,2 40,5 47,7 57,6 64,5 -
Waga [kg/m2] 25,7 24,4 23,2 21,8 20,1 18,0 16,3 13,9 12,6 -
34Sb Prześwit [%] 6,6 11,1 15,2 21,2 26,3 34,8 41,7 51,8 58,8 68,2
Waga [kg/m2] 29,5 28,3 27,3 26,0 24,2 21,5 20,0 17,0 15,0 12,8
42Sb Prześwit [%] - 9,3 12,8 18,0 22,7 30,6 37,0 47,0 54,0 64,0
Waga [kg/m2] - 34,0 33,0 31,0 29,0 26,5 24,0 21,5 19,0 15,5
50Sb Prześwit [%] - - 12,5 17,7 22,2 30,0 36,4 46,4 53,4 63,2
Waga [kg/m2] - - 34,9 33,0 31,5 28,5 26,3 23,0 20,5 17,0
34Sbb Prześwit [%] 7,4 12,2 16,7 23,1 28,6 - - - - -
Waga [kg/m2] 34,5 33,3 32,0 31,0 29,0 - - - - -
42Sbb Prześwit [%] - 10,4 14,3 20,0 25,0 33,3 40,08 - - -
Waga [kg/m2] - 41,0 39,0 37,5 35,5 33,0 29,5 - - -