Oferta / Sita / Sita OSO

Sita typu OSO należą do grupy statycznych urządzeń przeróbczych stosowanych do odmulania i odwadniania miału węglowego. Są to urządzenia, które pracują bez zużycia energii, nie wymagają obsługi i nie wytwarzają hałasu. Sita OSO znajdują zastosowanie w następujących procesach technologicznych:

  • Do wstępnego odwadniania miału węglowego po wzbogaceniu w osadzarce,
  • Do odmulania miału przed wzbogaceniem osadzarkach i innych urządzeniach,
  • Do wydzielania z zamulonej wody obiegowej, przed procesem flotacji i filtracji mułu zagęszczonego,
  • Do segregacji mułu węglowego w celu wydzielenia pirytów.

Sita OSO produkowane są w dwóch wersjach: jako podparte lub jako zawieszone, oraz w trzech odmianach: OSO -A, OSO - B i OSO - C. Zespołem wspólnym dla wszystkich wykonań jest wkład sita stożkowego, którego średnica dużej (górnej) podstawy wskazuje równocześnie typorozmiar sita w danym wykonaniu.

D1 mm 1200 1600 2000 2400 2800 3200
D1nom mm 200 300 400 500 600 600
D2nom mm 300 450 500 600 600 600
D3 mm 1600 2100 2600 3100 3600 4100
W mm 1280 1480 1895 2364 2800 2950
H mm 810 1010 1290 1654 1865 2070
S mm 1430 1775 2105 2600 3100 3330
B mm 300 410 460 610 610 610
Masa kg 820 1100 1952 2210 3100 3410

 

D1 mm 1200 1600 2000 2400 2800 3200
D1nom mm 200 350 400 500 600 600
D2nom mm 300 450 500 600 600 600
D3 mm 1800 2400 2800 3400 3800 4200
W mm 1580 1390 1990 2330 2680 2850
H mm 810 1045 1220 1535 1780 1990
S mm 1375 1800 2050 2550 2820 3100
L mm 890 1168 1360 1670 1890 2060
B mm 300 460 460 610 610 610
Masa kg 1140 1810 2200 2760 3912 4390

 

D1 mm 1200 1600 2000 2400 2800 3200
D1nom mm 200 330 400 600 740 740
D2nom mm 300 450 500 600 600 600
D3 mm 1460 1900 2350 2750 3100 3500
W mm 1240 1550 1950 2250 2550 2850
H mm 830 1080 1270 1495 1650 1970
S mm 1130 1405 1790 2240 2470 2750
L mm 720 920 1095 1160 1510 1732
B mm 320 450 480 610 610 610
Masa kg 1115 1290 1960 2450 3195 3736

Poszczególne odmiany różnią się konstrukcją koryta kierującego, a przez to parametrami pracy i przeznaczeniem.

  • Odmiana A - stosuje się ją do wstępnego odwadniania miału węglowego, jest dostosowana do niskich ciśnień wlotowych i wymaga równomiernego natężenia dopływu nadawy. Różni się od pozostałych odmian brakiem wkładki sitowej w korycie prowadniczym.
  • Odmiana B - różni się od poprzedniej tym, że ma w korycie prowadniczym dodatkowo wmontowaną stożkową wkładkę sitową (tzw. Kierownicę). Zaletą tej odmiany jest możliwość uzyskania większej wydajności przy zachowaniu zasadniczych wymiarów urządzenia, a także możliwością regulowania wydajności przez częściowe przysłanianie wkładki sitowej (kierownicy).
  • Odmiana C - różni się od odmiany B zmniejszoną głębokością koryta prowadniczego i inną konstrukcją wkładki sitowej (kierownicy). Stosuje się ją w układach klasyfikacji granulometrycznej mułów. Wymagane są tutaj wyższe ciśnienie dopływu nadawy. Podstawowymi elementami sita OSO są: dysza wlotowa, koryto prowadnicze, wkłady sitowe (kosz i kierownica), skrzynia zewnętrzna, wylot części stałych i wylot przesączu.

 

D1 mm 1200 1600 2000 2400 2800 3200
Powierzchnia
robocza sita
1,4 2,6 4,1 6,0 8,3 10,9
Nominalna wydajność
zasilania wejściowego
m³/h 230 260 410 600 830 1090
Minimalna wysokość
spiętrzenia zasilania wejściowego
mH2 O 1,2 1,2 1,4 1,7 2,0 2,4

 

D1 mm 1200 1600 2000 2400 2800 3200
Powierzchnia
robocza sita
1,4 2,6 4,1 6,0 8,3 10,9
Powierzchnia
robocza wkładki
0,9 1,6 2,7 4,0 5,1 5,6
Nominalna wydajność
zasilania wejściowego
m³/h 230 420 680 1000 1340 1650
Minimalna wysokość
spiętrzenia zasilania wejściowego
mH2 O 1,2 1,5 1,8 2,2 2,6 3,0

 

D1 mm 1200 1600 2000 2400 2800 3200
Powierzchnia
robocza sita
1,4 2,8 4,1 6,0 8,3 10,9
Powierzchnia
robocza wkładki
0,7 1,2 2,3 - - -
Nominalna wydajność
zasilania wejściowego
m³/h 200 350 505 - - -
Minimalna wysokość
spiętrzenia zasilania wejściowego
mH2 O 0,6 0,7 0,9 1,1 1,4 1,7