Oferta / Usługi / Konstrukcje stalowe

Jesteśmy przedsiębiorstwem zaliczonym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach do I Grupy Zakładów Małych.

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa ,montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2, 3, zgodnie z normą PN-M-69008 oraz konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem wymagań normy PN-B-06200 klasy 1, 2, i 3, a w szczegółności elementów maszyn i urządzeń dla górnictwa, sit sortujących i odwadniających, wentylatorów oraz instalacji odsiarczania i odpylania gazów, wykonanych ze stali konstrukcyjnych niestopowych, stali nisko i wysokostopowych następującymi metodami:

  • ręcznego łukowego elektrodami otulonymi (111)
  • MAG drutem elektrodowym litym (135)
  • MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym (136)
  • TIG z dodatkiem drutu litego (141)
  • acetylenowo-tlenowego (311)


Metody MIG/MAG/TIG gwarantują:

  • wysoką jakość wykonanej pracy,
  • wyspecjalizowaną kadrę spawaczy,
  • nowoczesny urządzenia spawalnicze.


Materiały spawane: 1, 2, 3, 4, 8, 9,1, 11.

Deklarujemy stosowanie Spawalniczego Systemu Jakości oraz wykonawstwo prac spawalniczych zgodnie z wymaganiami normy:
PN-EN ISO 3834-2