O firmie / Certyfikaty / Certyfikat KOMAG

Całość badań związanych z procesem odbioru wentylatorów lutniowych wytwarzanych w Spółce realizowana jest przy wykorzystaniu Stacji Prób, która spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 pkt 5 w zakresie kompetencji przeprowadzania charakterystyk działania wentylatorów lutniowych, co zostało potwierdzone certyfikatem wydanym przez Jednostkę Certyfikującą KOMAG Gliwice.

Otrzymane wyniki, pozwalają potwierdzić zgodność wykonania wyrobów z założeniami konstrukcyjnymi, przy zapewnieniu zgodności badania z zakresem oraz metodą określoną w dokumentacji.

 


pobierz podgląd