Oferta / Usługi / Badania

Przeprowadzamy badania wentylatorów na Stacji Prób Wentylatorów Lutniowych, których celem jest otrzymanie wyników, pozwalających określić zgodność pojedynczego wyrobu z założeniami konstrukcyjnymi, przy zapewnieniu zgodności badania z zakresem oraz metodą określoną w dokumentacji.

Całość badań jest potwierdzona Certyfikatem Kompetencji wydanym przez Jednostkę Certyfikującą – KOMAG – Gliwice. Certyfikat potwierdza wykonywanie badań wentylatorów na Stacji Prób spełniającej wymagania normy PN-EN ISO 17025 pkt.5.

Posiadamy możliwości badania wentylatorów typów; WLE, WLP, WLEP. O gabarytach:

  • średnica wlotu - 250 - 1000 mm,
  • waga - 2000 kg.


Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie badania, oraz otrzymane wyniki jest Raport z Pomiaru Charakterystyk Wentylatora, wykonywany na stanowisku komputerowym wchodzącym w wyposarzenie Stacji Prób Wentylatorów.